เอาแล้วไง ข้าราชการ ได้เงินเยียวยา 5000 บาท กองคลังเร่งตรวจสอบ

หลังจากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการเยียวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นเงิน 5000 บาท โดยจะได้รับ ตั้งเเต่เดือน พ.ค.-กค. ซึ่ง จะเริ่มมีการโอน ครั้งเเรกในวันที่ 15พ.ค. นี้ ซึ่งก่อนที่จะมีการโอนนั้นทางธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตรได้มีการส่งทะเบียนให้กับกระทรวงการคลังการเช็กสิทธิของคนที่ได้รับ เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนกับ โครงการเราไม่ทิ้งกันซึ่งล่าสุดวันนี้ 13 พ.ค. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำ

นักงๅนเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า ทะเบียนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ส่งให้กระทรวงการคลัง เช็กความซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ทั้งในส่วนของลูกจ้างเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม เเละข้าราชการบำนาญ ขณะนี้มีความซ้ำซ้อนประมาณ 7-8 เเสนราย จากที่สศก.ส่งทะเบียนเกษตรกรไปทั้งสิ้น 8.33 ล้านราย ดังนั้นคนผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวย าเกษตรกร 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้มีเพียง 7 ล้านกว่ารายเท่านั้นโดยเตรียมเสนอครม. เพื่อทบทวนสิทธิ

เกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวย าเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพราะหากยึดมติครม.เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2563 กลุ่มข้าราชการที่ทำการเกษตร เเละขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เเล้ว ก็จะได้รับสิทธิเงินเยียวย านี้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขอทบทวนสิทธิของผู้ได้รับเงินเยียวย า ไม่เช่นนั้นข้าราชการกลุ่มนี้ที่มีจำนวนมากพอสมควร ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไปด้วย “จำเป็นต้องขอทบทวนมติครม. เพราะในมติครม.กำหนดไว้เพียงความซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ลูกจ้างเอกชน ที่อยู่ใน

ระบบประกันสังคม ข้าราชการบำนาญที่ทำการเกษตร ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวย าจากเกษตรกร เเต่ข้าราชการประจำที่ทำการเกษตรเป็นอาชีพ 2 เเละยื่นขอรับเงินเยียวย ามาด้วยจำนวนหนึ่งในกลุ่มนี้ หากไม่ขอทบทวนสิทธิการเยียวย าจากคณะรัฐมนตรี ข้าราชการกลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเช่นเกษตรกรทั่วไป”